Colofoon

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Restaurant Museumherberg De Ar.

Kamer van Koophandel

Restaurant Museumherberg De Ar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Meppel onder dossiernummer: 04055984

Reageren

Hebt u onze website bezocht en een opmerking of een vraag? Vul dan het contactformulier in.

Onderhoud website

Marcel Boelen, werknemer De Ar Westerbork.